Software-ski paket za kontrolu pristupa

Print
SALTO PRO ACCESS SOFTWARE i HOTEL ACCESS MANAGEMENT SOFTWARE

SALTO Pro Access i HAMS Software su dizajnirani da omoguće vrhunsku kontrolu. Pored isporuke i montaže ovog software-a vršimo i obuku osoblja koje će se koristiti istim te vršiti programiranje kartica po potrebi i upravljanje kontrolnim jedinicama. Odlikuje ga veoma jednostavna primjena i upotreba.

 

Glavne karakteristike softwera su:

Verzije SALTO Pro Access i HAMS softwera:

Desktop čitač – enkoder stanica
Pomoću enkodera obavljamo:

Pomoću desktop čitača vršimo:

PPD-Portable Programming Device
Portable uređaj za programiranje (PPD) služi za:

Potrebna kompjuterska konfiguracija: